Nové středisko - Komunistní centrum pro Teplice

Abecední seznam farností


Na této stránce je abecední seznam římskokatolických farností v České republice.

Na internetových stránkách jednotlivých diecézí jsou seznamy farností (případně i s dalšími informacemi o jednotlivých farnostech) řazeny pouze v rámci diecéze. Na jiných informačních stránkách (například http://www.ambit.hypernet.cz/, http://rozcestnik.krestane.cz/farnosti/ nebo http://farnost.katolik.cz/) jsou zase uvedeny jen farnosti, které mají vlastní internetové stránky. Pokud však někdo zná pouze název farnosti a neví, do které diecéze patří a zda má internetové stránky, může informace o takové farnosti dohledávat poměrně pracně.
Diecéze v ČR


Tento abecední seznam farností slouží k tomu, aby ten, kdo zná pouze název farnosti, si mohl najít v abecedním seznamu, do jakého vikariátu a jaké diecéze dotyčná farnost patří. Na internetových stránkách příslušné diecéze si pak může vyhledat další informace o této farnosti.
Potřebujete-li informace o bohoslužbách, můžete se podívat na Přehled odkazů na informace o bohoslužbách.


Následující seznamy jsou dělány podle podkladů z roku 1996, pro některé diecéze jsou aktualizovány podle údajů na jejich internetových stránkách. Od té doby některé vikariáty byly zrušeny či sloučeny, takže aktuální umístění farnosti do vikariátu nemusí být vždy přesné. Ale umístění farnosti v diecézi by mělo platit. V seznamu jsou uvedeny jak obsazené, tak neobsazené farnosti, nejsou uvedeny farnosti zrušené (neexistující).
V některých případech má více farností stejné jméno, proto pozor na možnost záměny.


Na těchto stránkách máte k dispozici následující abecední seznamy:

 Abecední seznam vikariátů a děkanátů v ČR a jejich umístění v jednotlivých diecézích (tj. u každého vikariátu je uvedeno, do které diecéze patří).

Abecední seznam farností v ČR obsahuje abecedně řazené farnosti v ČR, ke každé farnosti je uveden název vikariátu, do kterého patří, a diecéze. Pozor, je to tabulka o téměř 3000 řádků a má asi 250 kB, takže v některých prohlížečích může dělat problémy.

Proto je k dispozici i abecední seznam farností v ČR po jednotlivých písmenech:
A   B   C   D   EFG   H   IJ   K   L   M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   ŽÚzemní členění římskokatolické církve v ČR:

Církev v ČR se člení na 8 diecézí. Jejich velikost je srovnatelná s velikostí bývalých krajů a v jejich čele stojí biskup.
Jednotlivé diecéze se člení v Čechách na vikariáty, na Moravě děkanáty. Jejich velikost je řádově srovnatelná s okresy.
Vikariáty a děkanáty se člení na farnosti, které jsou základními územními jednotkami. Jejich velikost je řádově srovnatelná s obcemi; ve větších městech je i několik farností, naopak na venkově někdy farnost zahrnuje i několik malých obcí.

Jednotlivé diecéze s odkazy na jejich internetové stránky:
Pražská arcidiecéze
Plzeňská diecéze
Českobudějovická diecéze
Litoměřická diecéze
Královéhradecká diecéze
Brněnská diecéze
Olomoucká diecéze
Ostravsko-opavská diecéze
[CNW:Counter]